DE'LONGHI

minuterie varie, riscaldamento, tubi e raccorderie

21 H. 2000 300 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1600 400 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1600 600 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1600 700 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1600 900 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1800 300 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1800 400 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1800 600 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 1800 700 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 2000 400 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 2000 500 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 2000 600 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

22 H. 2000 900 RADIATORE PLATTELLA VERTICALE

LINEAR IGENE MODELLO 20 H. 700 L. 900 RADIATORE

LINEAR IGIENE MODELLO 10 H. 600 L. 800 BIANCO

LINEAR IGIENE MODELLO 10 H. 900 L. 900 BIANCO


Top